What is a Dimmable LED Driver?

Dimmable LED drivers allow you to adjust the brightness of a light fixture by changing the current or voltage. This increases the life expectancy of the light source. This also reduces the energy required to maintain illumination. Several factors determine the performance of dimmable LED drivers. These factors include the type of driver, the wattage, […]

Does paint affect heat dissipation?

Heat dissipation is one of the most critical factors in led power supply design. Power Led generates a lot of heat, so led needs an excellent heatsink to cool down. Usually, we use aluminum with good thermal conductivity to make a led heatsink. The purpose of the led heatsink is to transfer the heat from […]

Beste China kweekt lichten 2022 Top 10 leiden groeien Lichte Fabrikanten in China

LED-verlichting voor het kweken van planten is een moderne en zeer functionele technologie. Het licht dat wordt uitgestraald door LED-lampen voor groeiende planten is perfect voor het voeden van onze vegetatie in omstandigheden waarin deze gedeeltelijk is afgesloten van zonlicht. En wat zijn de beste omstandigheden om planten te laten groeien? De bloeifase De groeisnelheid […]

En iyi çin yetiştirme ışıkları 2022 Çin’deki En İyi 10 LED Grow Işık Üreticisi

Bitki yetiştirmek için LED aydınlatma modern ve çok işlevsel bir teknolojidir. LED ışıkların bitki yetiştirmek için yaydığı ışık, güneş ışığından kısmen izole edildiği koşullarda bitki örtümüzü beslemek için mükemmeldir. Peki bitki yetiştirmek için en iyi koşullar nelerdir? Çiçeklenme aşaması Bitkinin büyüme hızı, optimum sıcaklık ve CO₂ seviyesinde 1.500 µmol/m2/sn’lik bir PAR(PPFD) değerine yükselir. Yetiştirme odası […]

Лучшие китайские растут огни 2022 Топ 10 светодиодные растут света производителей в Китае

Светодиодное освещение для выращивания растений – это современная и очень функциональная технология. Свет, излучаемый светодиодными лампами для выращивания растений, идеально подходит для питания нашей растительности в условиях, когда она частично изолирована от солнечного света. А каковы наилучшие условия для выращивания растений? Фаза цветения Скорость роста растения увеличивается до PAR(PPFD) 1 500 мкмоль/м2/с при оптимальной температуре […]

Najlepsze chińskich świateł wzrostu 2022 Top 10 LED Grow Light producentów w Chinach

Oświetlenie LED do uprawy roślin to nowoczesna i bardzo funkcjonalna technologia. Światło emitowane przez lampy LED do uprawy roślin doskonale nadaje się do pielęgnowania naszej roślinności w warunkach, w których jest ona częściowo odizolowana od światła słonecznego. A jakie są najlepsze warunki do uprawy roślin? Faza kwitnienia Tempo wzrostu rośliny wzrasta do wartości PAR(PPFD) wynoszącej […]

Migliori luci di crescita della Cina 2022 Top 10 LED Grow Light Produttori in Cina

L’illuminazione a LED per la coltivazione delle piante è una tecnologia moderna e molto funzionale. La luce emessa dalle luci LED per la coltivazione delle piante è perfetta per nutrire la nostra vegetazione in condizioni di parziale isolamento dalla luce solare. E quali sono le condizioni migliori per la coltivazione delle piante? La fase di […]

LED için LED sürücünün gücü nasıl hesaplanır?

LED için LED sürücünün gücü nasıl hesaplanır? Işık şeridinin Güç/m x Uzunluğunu (metre cinsinden ifade edilir) çarpın, yani: 14,4 W/m x 5 m = 72 W. Doğru güç kaynağı 35W güce sahip olmalıdır (veya LED şeridin emiliminden %20 daha fazla). Sabit akım güç kaynağı sabit bir çıkış akımı sağlar ve geniş çıkış voltajlarına sahip olabilir. […]

¿Cómo se calcula la potencia del driver para LED?

¿Cómo se calcula la potencia del driver para LED? Multiplica la potencia/m x la longitud (expresada en metros) de la tira de luces, es decir: 14,4 W/m x 5 m = 72 W. La fuente de alimentación correcta debe tener una potencia de 35W (o un 20% más que la absorción de la tira de […]

Как рассчитать мощность светодиодного драйвера для светодиодов?

Как рассчитать мощность светодиодного драйвера для светодиодов? Умножьте Мощность/м х Длина (выраженная в метрах) световой ленты, т.е.: 14,4 Вт/м х 5 м = 72 Вт. Правильный блок питания должен иметь мощность 35 Вт (или на 20% больше, чем поглощение светодиодной ленты). Источник питания постоянного тока обеспечивает фиксированный выходной ток и может иметь широкое выходное напряжение. […]

Como calcular a potência do condutor LED para o LED?

Como calcular a potência do condutor LED para o LED? Multiplique a potência/m x Comprimento (expresso em metros) da faixa luminosa, ou seja: 14,4 W/m x 5 m = 72 W. A alimentação correcta deve ter uma potência de 35W (ou 20% mais do que a absorção da faixa luminosa). A alimentação de corrente constante […]

Come calcolare la potenza del driver per LED?

Come calcolare la potenza del driver per LED? Moltiplicare la potenza/m x la lunghezza (espressa in metri) della striscia luminosa, cioè: 14,4 W/m x 5 m = 72 W. L’alimentatore corretto deve avere una potenza di 35 W (o il 20% in più dell’assorbimento della striscia LED). L’alimentatore a corrente costante fornisce una corrente di […]

Jak obliczyć moc sterownika do diod LED?

Jak obliczyć moc sterownika do diod LED? Pomnóż Moc/m x Długość (wyrażoną w metrach) taśmy świetlnej, czyli: 14,4 W/m x 5 m = 72 W. Prawidłowy zasilacz musi mieć moc 35W (lub o 20% większą niż absorpcja taśmy LED). Zasilacz stałoprądowy zapewnia stały prąd wyjściowy i może mieć szerokie napięcia wyjściowe. Sterowniki stałonapięciowe i stałoprądowe […]

Comment calculer la puissance du driver de LED pour les LED ?

Comment calculer la puissance du driver de LED pour les LED ? Multipliez la puissance/m x la longueur (exprimée en mètres) de la bande lumineuse, soit : 14,4 W/m x 5 m = 72 W. L’alimentation correcte doit avoir une puissance de 35W (ou 20% de plus que l’absorption de la bande LED). L’alimentation à […]

Hoe bereken ik het vermogen van de LED-driver voor LED?

Hoe bereken ik het vermogen van de LED-driver voor LED? Vermenigvuldig het vermogen/m x de lengte (uitgedrukt in meter) van de lichtstrip, d.w.z.: 14,4 W/m x 5 m = 72 W. De juiste voeding moet een vermogen hebben van 35 W (of 20% meer dan de absorptie van de LED-strip). De constante stroomvoorziening levert een […]

Led şerit ışıkları kesebilir misiniz

LED şerit ışıklar Basit bir seri düzenlemede, üç diyot ve bir dirençten oluşan esnek bir baskılı devre kartı bandı üzerindeki modüller, devrede sabit bir akım akışının korunmasına izin verir (doğru akımla çalıştırılan LED’lerin çalışması için spesifikasyonun sonucu). Satılık modüllerin uzunluğu (25 mm, 50 mm, 100 mm) esas olarak şeridin boyutuna bağlıdır ve buna göre seçilmelidir. […]

Se pueden cortar las tiras de luces led

Tiras de luces LED En una sencilla disposición en serie, los módulos de una cinta de circuito impreso flexible, formada por tres diodos y una resistencia, permiten mantener un flujo de corriente constante en el circuito (resultado de la especificación para el funcionamiento de los LEDs accionados por corriente continua). La longitud de los módulos […]

Pode cortar tiras de luzes LED

Fitas de luz LED Numa disposição simples em série, os módulos numa fita flexível de placa de circuito impresso, constituída por três díodos e uma resistência, permitem manter um fluxo de corrente constante no circuito (o resultado da especificação para o funcionamento de LEDs accionados por corrente contínua). O comprimento dos módulos para venda (25 […]

Можно ли разрезать светодиодные светильники

Светодиодные ленты В простой последовательной схеме модули на гибкой ленте печатной платы, состоящие из трех диодов и резистора, позволяют поддерживать постоянный ток в цепи (результат спецификации для работы светодиодов, управляемых постоянным током). Длина продаваемых модулей (25 мм, 50 мм, 100 мм) зависит в основном от размера ленты и должна быть выбрана соответствующим образом. В зависимости […]

Czy można ciąć światła z taśmy ledowej

Lampy taśmowe LED W prostym układzie szeregowym moduły na elastycznej taśmie płytki drukowanej, składające się z trzech diod i rezystora, pozwalają na utrzymanie stałego przepływu prądu w obwodzie (wynik specyfikacji pracy diod LED napędzanych prądem stałym). Długość modułów w sprzedaży (25 mm, 50 mm, 100 mm) zależy głównie od wielkości taśmy i powinna być odpowiednio […]

Si possono tagliare le luci di striscia a led

Luci a striscia LED In una semplice disposizione seriale, i moduli su un nastro di circuito stampato flessibile, costituiti da tre diodi e un resistore, consentono di mantenere un flusso di corrente costante nel circuito (il risultato della specifica per il funzionamento dei LED pilotati dalla corrente continua). La lunghezza dei moduli in vendita (25 […]

Peut-on couper des bandes lumineuses à DEL ?

Bandes lumineuses LED Dans un simple montage en série, des modules sur une bande de circuit imprimé flexible, composés de trois diodes et d’une résistance, permettent de maintenir un flux de courant constant dans le circuit (résultat de la spécification pour le fonctionnement des LEDs pilotées par un courant continu). La longueur des modules à […]

Kun je led strip verlichting snijden

LED-stripverlichting In een eenvoudige seriële opstelling maken modules op een flexibele printplaat, bestaande uit drie diodes en een weerstand, het mogelijk een constante stroom in de schakeling te handhaven (het resultaat van de specificatie voor de werking van door gelijkstroom aangedreven LED’s). De lengte van de te koop aangeboden modules (25 mm, 50 mm, 100 […]

400w LED sürücü 12V LED güç kaynağı

LED ışıklar için 400W LED Sürücü Led ışık için Alüminyum Kabuk Su Geçirmez Seri DC çıkış gerilimi DC 12v 24v 48v Giriş Voltajı 100-240VAC Akım Değeri 5A 8A 12A 12.5A 15A 20A 25A 30A 50A Watt 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W güç kaynakları/aydınlatma transformatörü Aşırı Yük Koruması, Aşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık […]

Driver LED 400w Alimentation LED 12V

Driver de LED 400W pour luminaires à LED Aluminium Shell Waterproof Series for led light Tension de sortie DC DC 12v 24v 48v Tension d’entrée 100-240VAC Courant nominal 5A 8A 12A 12,5A 15A 20A 25A 30A 50A Puissance 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W alimentations électriques/transformateur d’éclairage Protection contre les surcharges, les […]

Driver LED de 400w Fuente de alimentación LED de 12V

Driver LED de 400W para luces LED Serie de carcasa de aluminio resistente al agua para la luz led Tensión de salida DC 12v 24v 48v Tensión de entrada 100-240VAC Corriente nominal 5A 8A 12A 12,5A 15A 20A 25A 30A 50A Potencia 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W fuentes de alimentación/transformador de […]

400w светодиодный драйвер 12В светодиодный блок питания

400W светодиодный драйвер для светодиодных ламп Водонепроницаемая серия алюминиевой оболочки для света водить Выходное напряжение постоянного тока DC 12v 24v 48v Входное напряжение 100-240 В переменного тока Номинальный ток 5A 8A 12A 12.5A 15A 20A 25A 30A 50A Мощность 60 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 250 Вт 300 Вт 350 Вт 400 Вт […]

Condutor LED 400w 12V LED de alimentação

Controlador LED de 400W para luzes LED Concha de Alumínio Série impermeável para luz led Tensão de saída DC 12v 24v 48v Tensão de entrada 100-240VAC Classificação actual 5A 8A 12A 12.5A 15A 20A 25A 30A 50A Potência 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W fontes de alimentação/ transformador de iluminação Protecção contra […]

Sterownik LED 400w Zasilacz LED 12V

Sterownik LED 400W do oświetlenia LED Skorupa aluminiowa Wodoodporna seria dla światła ledowego Napięcie wyjściowe DC 12v 24v 48v Napięcie wejściowe 100-240VAC Prąd znamionowy 5A 8A 12A 12,5A 15A 20A 25A 30A 50A Moc 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W zasilacze/ transformator oświetleniowy Ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed nadmiernym napięciem, ochrona przed […]

Driver LED da 400w Alimentazione LED a 12 V

Driver LED 400W per luci LED Guscio in alluminio serie impermeabile per luce led Tensione di uscita DC 12v 24v 48v DC Tensione di ingresso 100-240VAC Corrente nominale 5A 8A 12A 12,5A 15A 20A 25A 30A 50A Potenza 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W alimentatori/trasformatori di illuminazione Protezione da sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, […]

400w LED-driver 12V LED-voeding

400W LED Driver voor LED verlichting Aluminium Shell Waterdichte Reeks voor geleid licht DC uitgangsspanning DC 12v 24v 48v Ingangsspanning 100-240VAC Stroomsterkte 5A 8A 12A 12,5A 15A 20A 25A 30A 50A Wattage 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W stroomvoorziening/verlichtingstransformator Overbelastingsbescherming, over Voltage, over Temperatuurbescherming, Kort:sluitenbescherming Hoog rendement, hoge betrouwbaarheid, lage temperatuurstijging Certificaten […]

Fuente de alimentación LED impermeable 60W 12V

Fuentes de alimentación led de plástico resistentes al agua. Fuente de alimentación para exteriores, tipo de plástico impermeable LP. Rango de potencia de 12 W a 150 W, alta eficiencia con suficiente potencia 2 horas de prueba de quemado a plena carga al 100% antes del envío; OVP, OLP, OTP y protección contra cortocircuitos programada […]

Su geçirmez LED güç kaynağı 60W 12V

Plastik su geçirmez led güç kaynakları. Dış Mekan Güç Kaynağı, Su Geçirmez Plastik LP Tipi. 12W – 150W arası güç aralığı, Yeterli güçle yüksek verimlilik Göndermeden önce 2 saat %100 tam yükte yanma testi; OVP, OLP, OTP ve programlanmış kısa devre koruması plastik kasa ultra ince; CE ROHS FCC sertifikalı Güç: 12W 20W 35W 60W […]

Водонепроницаемый светодиодный блок питания 60W 12V

Пластиковые водонепроницаемые светодиодные блоки питания. Наружный источник питания, водонепроницаемый пластик Тип LP. Диапазон мощности от 12 Вт до 150 Вт, высокая эффективность при достаточной мощности 2 часа 100% -ное испытание на приработку при полной нагрузке перед отправкой; Программирование OVP, OLP, OTP и защиты от короткого замыкания ультратонкий пластиковый корпус; сертифицирован CE ROHS FCC Мощность: 12 […]

Fonte de alimentação LED à prova de água 60W 12V

Fontes de alimentação de plástico à prova de água. Fornecimento de energia ao ar livre, tipo LP em plástico impermeável. Gama de energia de 12W a 150W, Alta eficiência com potência suficiente 2 horas 100% teste de queima completa antes do envio; OVP, OLP, OTP e proteção de curto-circuito programados caixa de plástico ultra-fina; certificado […]

Wodoodporny zasilacz LED 60W 12V

Plastikowe wodoodporne zasilacze ledowe. Zasilacz zewnętrzny, wodoodporny, plastikowy Typ LP. Zakres mocy od 12W do 150W, Wysoka wydajność przy wystarczającej mocy 2 godziny 100% testu wypalania przy pełnym obciążeniu przed wysyłką; OVP, OLP, OTP i zaprogramowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe plastikowa obudowa ultra cienka; certyfikat CE ROHS FCC Moc: 12W 20W 35W 60W 100W 120W 150W Napięcie […]

Alimentazione impermeabile a LED 60W 12V

Alimentatori a led impermeabili in plastica. Alimentatore da esterno, tipo LP in plastica impermeabile. Gamma di potenza da 12 W a 150 W, alta efficienza con potenza sufficiente 2 ore di test di burn-in a pieno carico al 100% prima della spedizione; OVP, OLP, OTP e protezione da cortocircuito programmati custodia in plastica ultrasottile; certificazione […]

Alimentation LED étanche 60W 12V

Alimentations led en plastique étanches. Alimentation électrique pour l’extérieur, plastique étanche Type LP. Plage de puissance de 12W à 150W, Haute efficacité avec une puissance suffisante 2 heures de test de rodage à pleine charge à 100% avant l’expédition; OVP, OLP, OTP et protection contre les courts-circuits programmés boîtier en plastique ultra-mince ; certifié CE […]

Waterdichte LED-voeding 60W 12V

Plastic waterdichte led voedingen. Buiten stroomvoorziening, Waterdicht Plastic LP Type. Vermogensbereik van 12W tot 150W, Hoog rendement met voldoende vermogen 2 uur 100% inbrandtest bij volledige belasting vóór verzending; OVP, OLP, OTP en kortsluitbeveiliging geprogrammeerd plastic behuizing ultra-dun; CE ROHS FCC gecertificeerd Vermogen: 12W 20W 35W 60W 100W 120W 150W Ingangsspanning: 100-240V Uitgangsspanning: 12V 24V […]

LED Aydınlatmada RGB LED Işıklara LED kontrolör kurulumu

LED Şerit ışıklar Kontrolör ile kurulum (LED dimmerler) LED’lerin parlaklığını düzenlemek istiyorsanız, güç kaynağı ile LED’ler arasına bir kontrolör bağlamanız gerekir. Çoğu kontrol cihazı uzaktan kumanda ile rahatça kontrol edilebilir. Bazılarında doğrudan kontrolör muhafazası üzerinde düğmeler veya topuzlar da vardır. Her zaman olduğu gibi, voltaj aralığının ve maksimum akımın LED kurulumuna uygun olması önemlidir. Renk […]

Controlador LED para instalar luces LED RGB en la iluminación LED

Instalación de tiras de luces LED con controlador (reguladores LED) Si quieres regular el brillo de los LEDs, tienes que conectar un controlador entre la fuente de alimentación y los LEDs. La mayoría de los controladores se pueden controlar cómodamente con un mando a distancia. Algunos también tienen botones o mandos directamente en la carcasa […]

Controlador LED instalado no RGB LED Lights in LED Lighting

Instalação de luzes LED com controlador (LED dimmers) Se quiser regular o brilho dos LEDs, tem de ligar um controlador entre a fonte de alimentação e os LEDs. A maioria dos controladores pode ser convenientemente controlada com controlo remoto. Alguns também têm botões ou botões directamente sobre a caixa do controlador. Como sempre, é importante […]

Светодиодный контроллер установить на RGB светодиодные лампы в светодиодное освещение

Установка светодиодной ленты с контроллером (светодиодные диммеры) Если вы хотите регулировать яркость светодиодов, необходимо подключить контроллер между источником питания и светодиодами. Большинством контроллеров можно удобно управлять с помощью пульта дистанционного управления. Некоторые из них также имеют кнопки или ручки управления непосредственно на корпусе контроллера. Как всегда, важно, чтобы диапазон напряжения и максимальный ток соответствовали светодиодной […]

Sterownik LED zainstalować do RGB LED Lights w LED Lighting

Taśmy LED Instalacja z kontrolerem (ściemniacze LED) Jeśli chcemy regulować jasność diod LED, musimy podłączyć sterownik między zasilaczem a diodami. Większość sterowników może być wygodnie sterowana za pomocą pilota. Niektóre posiadają również przyciski lub pokrętła bezpośrednio na obudowie kontrolera. Jak zawsze ważne jest, aby zakres napięcia i maksymalny prąd odpowiadały instalacji LED. Instalacja świateł LED […]

Controller LED installare a luci LED RGB in illuminazione LED

Installazione di strisce LED con controller (dimmer LED) Se si desidera regolare la luminosità dei LED, è necessario collegare un regolatore tra l’alimentazione e i LED. La maggior parte dei regolatori può essere comodamente controllata con un telecomando. Alcuni hanno anche pulsanti o manopole direttamente sull’alloggiamento del controller. Come sempre, è importante che l’intervallo di […]

Installation d’un contrôleur de LED pour les lumières LED RGB dans l’éclairage LED

Installation de bandes lumineuses LED avec contrôleur (gradateurs LED) Si vous souhaitez réguler la luminosité des LED, vous devez connecter un contrôleur entre l’alimentation et les LED. La plupart des contrôleurs peuvent être facilement commandés par télécommande. Certains ont également des boutons ou des molettes directement sur le boîtier du contrôleur. Comme toujours, il est […]

LED-controller installeren om RGB LED-verlichting in LED-verlichting

LED Strip verlichting Installatie met controller (LED dimmers) Als u de helderheid van de LED’s wilt regelen, moet u een regelaar aansluiten tussen de voeding en de LED’s. De meeste regelaars kunnen gemakkelijk met een afstandsbediening worden bediend. Sommige hebben ook knoppen of regelaars direct op de controllerbehuizing. Zoals altijd is het belangrijk dat het […]

Bilmeniz gereken tüm LED Şeritleri ve RGB LED Işıklara LED denetleyici kurulumu

LED Şerit Çeşitleri Bir LED şeridin anatomisi LED Şerit Parlaklığını Belirleme LED Şerit Renk Seçenekleri: Beyaz Daha Sıcak ← CCT → Daha Soğuk Daha düşük ← CRI → Daha yüksek LED Şerit Renk Seçenekleri: Sabit ve Değişken Renk Giriş Gerilimi ve Güç Kaynağı Güç = LED gücü (ft başına) x LED şerit uzunluğu (ft cinsinden) […]

Все светодиодные ленты, которые нужно знать, и установка светодиодного контроллера для RGB светодиодных ламп

Типы светодиодных лент Анатомия светодиодной ленты Определение яркости светодиодной ленты Варианты цвета светодиодной ленты: Белый Теплее ← КСТ → Прохладнее Ниже ← CRI → Выше Варианты цвета светодиодной ленты: Фиксированный и переменный цвет Входное напряжение и источник питания Мощность = мощность светодиодов (на фут) x длина светодиодной ленты (в футах) Примерный сценарий подключения 5 футов […]

Wszystkie taśmy LED, które musisz znać i kontroler LED zainstalować do RGB LED Lights

Rodzaje taśm LED Anatomia taśmy LED Określanie jasności taśmy LED Opcje kolorów pasków LED: Biały Ciepło ← CCT → Chłodniej Niższy ← CRI → Wyższy Opcje kolorów pasków LED: Stały i zmienny kolor Napięcie wejściowe i zasilanie Moc = moc LED (na ft) x długość taśmy LED (w ft) Przykładowy scenariusz podłączenia 5 stóp taśmy […]

12v 20 amper güç kaynağı

12v 20 amper güç kaynağı nerede kullanılır? 12V LED şeritler şu anda pazarımızda en popüler ürünlerdir. 12 V’luk güvenli bir voltajda çalışan şeritler, harici bir güç kaynağı gerektirir (özellikle LED aydınlatma için). 12 V düşük voltajda çalışan bir LED şeridi bağlarken, güç kaynağından ne kadar uzaksa, voltaj düşüşü o kadar büyük ve voltaj ne kadar […]

Zasilanie 12 v 20 amp;

Gdzie jest używany zasilacz 12v 20 amp? Taśmy LED 12V to obecnie najpopularniejsze produkty na naszym rynku. Taśmy pracujące na bezpiecznym napięciu 12 V wymagają zewnętrznego zasilania (specjalnie do oświetlenia LED). Należy zauważyć, że przy podłączaniu taśmy LED pracującej na niskim napięciu 12 V im dalej od źródła zasilania, tym większy spadek napięcia, a im […]

fuente de alimentación de 12v 20 amperios

¿Para dónde se utiliza la fuente de alimentación de 12v y 20 amperios? Las tiras LED de 12V son actualmente los productos más populares en nuestro mercado. Las tiras que funcionan con un voltaje seguro de 12 V requieren una fuente de alimentación externa (específica para iluminación LED). Cabe señalar que al conectar una tira […]

Alimentação de 12v 20 amp

Para onde é utilizada a fonte de alimentação de 12v 20 amp? As tiras LED de 12V são atualmente os produtos mais populares do nosso mercado. As tiras que funcionam a uma tensão segura de 12 V requerem uma alimentação externa (especificamente para a iluminação LED). Note-se que ao ligar uma tira LED a funcionar […]

блок питания 12в 20 ампер

Где используется блок питания 12В 20А? Светодиодные ленты на 12 В в настоящее время являются самым популярным товаром на нашем рынке. Ленты, работающие при безопасном напряжении 12 В, требуют внешнего источника питания (специально для светодиодного освещения). Следует отметить, что при подключении светодиодной ленты, работающей на низком напряжении 12 В, чем дальше она находится от источника […]

Alimentazione 12v 20 ampere

Dove viene utilizzato l’alimentatore 12v 20 amp? Le strisce LED 12V sono attualmente i prodotti più popolari sul nostro mercato. Le strisce che funzionano con una tensione di sicurezza di 12 V richiedono un’alimentazione esterna (specifica per l’illuminazione a LED). Va notato che quando si collega una striscia LED funzionante a bassa tensione di 12 […]

alimentation 12v 20 ampères

A quoi sert l’alimentation 12v 20 ampères ? Les bandes LED 12V sont actuellement les produits les plus populaires sur notre marché. Les bandes qui fonctionnent à une tension de sécurité de 12 V nécessitent une alimentation externe (spécifiquement pour l’éclairage LED). Il est à noter que lors du raccordement d’un ruban LED fonctionnant en […]

12v 20 ampère voeding

Waar wordt de 12v 20 ampère voeding voor gebruikt? 12V LED-strips zijn momenteel de meest populaire producten op onze markt. Strips die werken op een veilige spanning van 12 V hebben een externe voeding nodig (specifiek voor LED-verlichting). Opgemerkt moet worden dat bij het aansluiten van een LED-strip die werkt op 12 V laagspanning, hoe […]

320w led driver

320w Constant Current led driver Free air convection, fanless designHigh efficiency, built-in active PFC functionConstant Current Output Voltage: 48VDCIP rating: IP65/IP67 outdoor applicationsOperating temperaturerated voltage rangingdimming methodologiesfunction optionsSuitable driver for street lighting, high-bays, parking spaces, and greenhousesSpecification sheet for detailsentire series Rated ac dc led driver featuring

LED Güç kaynağı nasıl seçilir

Power LED 3w için ne tür bir güç kaynağı? Örneğin, kurulumunuzda sekiz adet 3W ampul varsa, en az 24W’lık bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Biraz daha (%10, hatta %30’a kadar) daha güçlü olmasına ve örneğin 30W’lık bir güce sahip olmasına dikkat etmekte fayda var. Işıklar için güç kaynağı nasıl seçilir? Seçim yöntemi basittir ve eğitim […]

Cómo elegir una fuente de alimentación LED

¿Qué tipo de fuente de alimentación para Power LED 3w? Por ejemplo, si tienes ocho bombillas de 3W en tu instalación, necesitas una fuente de alimentación de al menos 24W. Vale la pena prestar atención al hecho de que era un poco (10%, incluso hasta un 30%) más fuerte y tenía una potencia de, por […]

Как выбрать блок питания для светодиодов

Какой блок питания для Power LED 3w? Например, если в вашей установке восемь лампочек по 3 Вт, вам нужен источник питания не менее 24 Вт. Стоит обратить внимание на то, чтобы он был немного (на 10%, даже до 30%) крепче и имел мощность, например, 30Вт подходит. Как выбрать блок питания для светильников? Метод отбора прост […]

Como escolher uma fonte de alimentação LED

Que tipo de alimentação para o LED de energia 3w? Por exemplo, se tiver oito lâmpadas de 3W na sua instalação, precisa de uma alimentação de pelo menos 24W. Vale a pena prestar atenção ao facto de ter sido ligeiramente (10%, mesmo até 30%) mais forte e ter um poder de, por exemplo, 30W é […]

Jak wybrać zasilacz LED?

Jaki zasilacz do Power LED 3w? Na przykład, jeśli masz w instalacji osiem żarówek o mocy 3W, potrzebujesz zasilacza o mocy co najmniej 24W. Warto zwrócić uwagę na to, że był nieco (10%, nawet do 30%) mocniejszy i miał moc np. 30W jest odpowiedni. Jak dobrać zasilacz do świateł? Metoda selekcji jest prosta i opiera […]

Come scegliere un alimentatore LED

Che tipo di alimentazione per Power LED 3w? Ad esempio, se nella tua installazione sono presenti otto lampadine da 3 W, è necessaria un’alimentazione di almeno 24 W. Vale la pena prestare attenzione al fatto che era leggermente (10%, anche fino al 30%) più forte e aveva una potenza, ad esempio, di 30 W. Come […]

Comment choisir une alimentation LED

Quel type d’alimentation pour Power LED 3w ? Par exemple, si vous avez huit ampoules de 3W dans votre installation, vous avez besoin d’une alimentation d’au moins 24W. Il convient de prêter attention au fait qu’il était légèrement (10%, voire jusqu’à 30%) plus fort et qu’une puissance de, par exemple, 30W convient. Comment choisir l’alimentation […]

Hoe een LED-voeding te kiezen?

Wat voor voeding voor Power LED 3w? Heb je bijvoorbeeld acht lampen van 3W in je installatie, dan heb je een voeding van minimaal 24W nodig. Het is de moeite waard om op te letten dat het iets (10%, zelfs tot 30%) sterker was en een vermogen van bijvoorbeeld 30W geschikt is. Hoe de voeding […]

24 VDC ne anlama geliyor?

Güç kaynaklarının en önemli teknik parametreleri elbette güç birimi (W – WATT), amper (A – AMPER) ve voltajdır (V – VOLT). Giriş voltajı, güç kaynağına sağlanan akımın türüdür (genellikle 230 V), çıkış voltajı ise güç kaynağı ile ışık kaynağının kendisi arasında akan akımı belirler. Elbette, bir güç kaynağının watt değeri, çıkış voltajından ve akımdan kaynaklanan […]

Что означает 24 В постоянного тока?

Важнейшими техническими параметрами блоков питания являются, конечно же, единица мощности (Вт – ВАТТ), сила тока (А – АМПЕР) и напряжение (В – ВОЛЬТ). Входное напряжение — это тип тока, подаваемого на источник питания (обычно 230 В), а выходное напряжение определяет ток, протекающий между источником питания и самим источником света. Конечно, мощность источника питания — это […]

¿Qué significa 24 VCC?

Los parámetros técnicos más importantes de las fuentes de alimentación son, por supuesto, la unidad de potencia (W – WATT), el amperaje (A – AMPER) y el voltaje (V – VOLT). El voltaje de entrada es el tipo de corriente que se suministra a la fuente de alimentación (generalmente 230 V), mientras que el voltaje […]

O que significa 24 VDC?

Os parâmetros técnicos mais importantes das fontes de alimentação são, naturalmente, a unidade de potência (W – WATT), a amperagem (A – AMPER) e a tensão (V – VOLT). A tensão de entrada é o tipo de corrente fornecida à alimentação elétrica (normalmente 230 V), enquanto a tensão de saída determina a corrente que flui […]

Cosa significa 24 VDC?

I parametri tecnici più importanti degli alimentatori sono, ovviamente, l’unità di potenza (W – WATT), l’amperaggio (A – AMPER) e la tensione (V – VOLT). La tensione di ingresso è il tipo di corrente fornita all’alimentatore (solitamente 230 V), mentre la tensione di uscita determina la corrente che scorre tra l’alimentatore e la sorgente luminosa […]

Co oznacza 24 VDC?

Najważniejszymi parametrami technicznymi zasilaczy są oczywiście jednostka mocy (W – WATT), natężenie (A – AMPER) i napięcie (V – VOLT). Napięcie wejściowe to rodzaj prądu dostarczanego do zasilacza (zwykle 230 V), natomiast napięcie wyjściowe określa prąd płynący między zasilaczem a samym źródłem światła. Oczywiście moc zasilacza to moc wynikająca z napięcia wyjściowego i natężenia prądu […]

Que signifie 24 Vcc ?

Les paramètres techniques les plus importants des alimentations sont, bien sûr, l’unité de puissance (W – WATT), l’ampérage (A – AMPER) et la tension (V – VOLT). La tension d’entrée est le type de courant fourni à l’alimentation (généralement 230 V), tandis que la tension de sortie détermine le courant qui circule entre l’alimentation et […]

Wat betekent 24 VDC?

De belangrijkste technische parameters van voedingen zijn natuurlijk de eenheid van vermogen (W – WATT), de stroomsterkte (A – AMPER) en de spanning (V – VOLT). De ingangsspanning is het type stroom dat aan de voeding wordt geleverd (meestal 230 V), terwijl de uitgangsspanning de stroom bepaalt die vloeit tussen de voeding en de lichtbron […]

¿Formas de elegir una fuente de alimentación de 24 VDC?

Los parámetros técnicos más importantes de las fuentes de alimentación son, por supuesto, la unidad de potencia (W – WATT), el amperaje (A – AMPER) y el voltaje (V – VOLT). El voltaje de entrada es el tipo de corriente que se suministra a la fuente de alimentación (generalmente 230 V), mientras que el voltaje […]

Formas de escolher uma fonte de alimentação de 24 VDC?

Os parâmetros técnicos mais importantes das fontes de alimentação são, naturalmente, a unidade de potência (W – WATT), a amperagem (A – AMPER) e a tensão (V – VOLT). A tensão de entrada é o tipo de corrente fornecida à alimentação elétrica (normalmente 230 V), enquanto a tensão de saída determina a corrente que flui […]

24 VDC güç kaynağı seçmenin yolları?

Güç kaynaklarının en önemli teknik parametreleri elbette güç birimi (W – WATT), amper (A – AMPER) ve voltajdır (V – VOLT). Giriş voltajı, güç kaynağına sağlanan akımın türüdür (genellikle 230 V), çıkış voltajı ise güç kaynağı ile ışık kaynağının kendisi arasında akan akımı belirler. Elbette, bir güç kaynağının watt değeri, çıkış voltajından ve akımdan kaynaklanan […]

Как выбрать источник питания 24 В постоянного тока?

Важнейшими техническими параметрами блоков питания являются, конечно же, единица мощности (Вт – ВАТТ), сила тока (А – АМПЕР) и напряжение (В – ВОЛЬТ). Входное напряжение — это тип тока, подаваемого на источник питания (обычно 230 В), а выходное напряжение определяет ток, протекающий между источником питания и самим источником света. Конечно, мощность источника питания — это […]

Jak wybrać zasilacz 24 VDC?

Najważniejszymi parametrami technicznymi zasilaczy są oczywiście jednostka mocy (W – WATT), natężenie (A – AMPER) i napięcie (V – VOLT). Napięcie wejściowe to rodzaj prądu dostarczanego do zasilacza (zwykle 230 V), natomiast napięcie wyjściowe określa prąd płynący między zasilaczem a samym źródłem światła. Oczywiście moc zasilacza to moc wynikająca z napięcia wyjściowego i natężenia prądu […]

Modi per scegliere un alimentatore a 24 VDC?

I parametri tecnici più importanti degli alimentatori sono, ovviamente, l’unità di potenza (W – WATT), l’amperaggio (A – AMPER) e la tensione (V – VOLT). La tensione di ingresso è il tipo di corrente fornita all’alimentatore (solitamente 230 V), mentre la tensione di uscita determina la corrente che scorre tra l’alimentatore e la sorgente luminosa […]

Comment choisir une alimentation 24 VDC ?

Les paramètres techniques les plus importants des alimentations sont, bien sûr, l’unité de puissance (W – WATT), l’ampérage (A – AMPER) et la tension (V – VOLT). La tension d’entrée est le type de courant fourni à l’alimentation (généralement 230 V), tandis que la tension de sortie détermine le courant qui circule entre l’alimentation et […]

Manieren om een 24 VDC voeding te kiezen?

De belangrijkste technische parameters van voedingen zijn natuurlijk de eenheid van vermogen (W – WATT), de stroomsterkte (A – AMPER) en de spanning (V – VOLT). De ingangsspanning is het type stroom dat aan de voeding wordt geleverd (meestal 230 V), terwijl de uitgangsspanning de stroom bepaalt die vloeit tussen de voeding en de lichtbron […]

24 VDC güç kaynağı seçerken dikkat edilmesi gerekenler?

Güç kaynaklarının en önemli teknik parametreleri elbette güç birimi (W – WATT), amper (A – AMPER) ve voltajdır (V – VOLT). Giriş voltajı, güç kaynağına sağlanan akımın türüdür (genellikle 230 V), çıkış voltajı ise güç kaynağı ile ışık kaynağının kendisi arasında akan akımı belirler. Elbette, bir güç kaynağının watt değeri, çıkış voltajından ve akımdan kaynaklanan […]

Coisas a ter em conta quando escolher uma fonte de alimentação de 24 VDC?

Os parâmetros técnicos mais importantes das fontes de alimentação são, naturalmente, a unidade de potência (W – WATT), a amperagem (A – AMPER) e a tensão (V – VOLT). A tensão de entrada é o tipo de corrente fornecida à alimentação elétrica (normalmente 230 V), enquanto a tensão de saída determina a corrente que flui […]

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir una fuente de alimentación de 24 V CC?

Los parámetros técnicos más importantes de las fuentes de alimentación son, por supuesto, la unidad de potencia (W – WATT), el amperaje (A – AMPER) y el voltaje (V – VOLT). El voltaje de entrada es el tipo de corriente que se suministra a la fuente de alimentación (generalmente 230 V), mientras que el voltaje […]

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze zasilacza 24 VDC?

Najważniejszymi parametrami technicznymi zasilaczy są oczywiście jednostka mocy (W – WATT), natężenie (A – AMPER) i napięcie (V – VOLT). Napięcie wejściowe to rodzaj prądu dostarczanego do zasilacza (zwykle 230 V), natomiast napięcie wyjściowe określa prąd płynący między zasilaczem a samym źródłem światła. Oczywiście moc zasilacza to moc wynikająca z napięcia wyjściowego i natężenia prądu […]

На что обратить внимание при выборе источника питания 24 В постоянного тока?

Важнейшими техническими параметрами блоков питания являются, конечно же, единица мощности (Вт – ВАТТ), сила тока (А – АМПЕР) и напряжение (В – ВОЛЬТ). Входное напряжение — это тип тока, подаваемого на источник питания (обычно 230 В), а выходное напряжение определяет ток, протекающий между источником питания и самим источником света. Конечно, мощность источника питания — это […]

Cose da considerare quando si sceglie un alimentatore a 24 VDC?

I parametri tecnici più importanti degli alimentatori sono, ovviamente, l’unità di potenza (W – WATT), l’amperaggio (A – AMPER) e la tensione (V – VOLT). La tensione di ingresso è il tipo di corrente fornita all’alimentatore (solitamente 230 V), mentre la tensione di uscita determina la corrente che scorre tra l’alimentatore e la sorgente luminosa […]

Éléments à prendre en compte lors du choix d’une alimentation 24 VDC ?

Les paramètres techniques les plus importants des alimentations sont, bien sûr, l’unité de puissance (W – WATT), l’ampérage (A – AMPER) et la tension (V – VOLT). La tension d’entrée est le type de courant fourni à l’alimentation (généralement 230 V), tandis que la tension de sortie détermine le courant qui circule entre l’alimentation et […]

Waar moet u op letten bij het kiezen van een 24 VDC voeding?

De belangrijkste technische parameters van voedingen zijn natuurlijk de eenheid van vermogen (W – WATT), de stroomsterkte (A – AMPER) en de spanning (V – VOLT). De ingangsspanning is het type stroom dat aan de voeding wordt geleverd (meestal 230 V), terwijl de uitgangsspanning de stroom bepaalt die vloeit tussen de voeding en de lichtbron […]

Neden 24 VDC güç kaynağı seçmelisiniz?

24VDC kontaktör, birincil bobin çalışma voltajı 24V olan bir DC kontaktörünü belirtir; elektrik mühendisliğinde AC ve DC ana devreleri hızlı bir şekilde kesebilir ve yüksek akım kontrolü ile sık sık devreye alınabilir. DC, yön ve zaman olarak periyodik olarak değişmeyen akımdır. AC olarak kısaltılan alternatif akım, zaman zaman boyutu ve yönü periyodik olarak değişen bir […]

¿Por qué elegir una fuente de alimentación de 24 VDC?

El contactor de 24 V CC indica un contactor de CC con una tensión de funcionamiento de bobina primaria de 24 V; en ingeniería eléctrica, puede cortar rápidamente los circuitos principales de CA y CC y puede encenderse con frecuencia con control de alta corriente. DC es la corriente que no cambia periódicamente en dirección […]

Почему необходимо выбрать источник питания 24 В постоянного тока?

Контактор 24 В постоянного тока обозначает контактор постоянного тока с рабочим напряжением первичной обмотки 24 В; в электротехнике он может быстро отключать главные цепи переменного и постоянного тока и может часто включаться с контролем сильного тока. Постоянный ток – это ток, который не изменяется периодически по направлению и времени. Переменный ток, сокращенно AC, представляет собой […]

Por que precisa escolher uma fonte de alimentação de 24 VDC?

O contactor 24VDC indica um contactor DC com uma tensão de funcionamento de bobina primária de 24V; em engenharia elétrica, pode cortar rapidamente os circuitos principais CA e DC e pode ser ligado frequentemente com um controlo de alta corrente. DC é a corrente que não muda periodicamente na direção e no tempo. A corrente […]

Dlaczego warto wybrać zasilacz 24 VDC?

Stycznik 24VDC wskazuje stycznik DC o napięciu pracy cewki pierwotnej 24V; w elektrotechnice może szybko odcinać obwody główne AC i DC i może być często włączany przy sterowaniu wysokim prądem. DC to prąd, który nie zmienia się okresowo w kierunku i czasie. Prąd przemienny, w skrócie AC, to prąd, który od czasu do czasu zmienia […]

Perché è necessario scegliere un alimentatore a 24 VDC?

Il contattore 24VDC indica un contattore DC con una tensione di funzionamento della bobina primaria di 24V; in ingegneria elettrica, può interrompere rapidamente i circuiti principali AC e DC e può essere acceso frequentemente con un controllo di corrente elevata. DC è la corrente che non cambia periodicamente in direzione e tempo. La corrente alternata, […]

Pourquoi choisir une alimentation 24 VDC ?

Le contacteur 24VDC indique un contacteur DC avec une tension de fonctionnement de la bobine primaire de 24V ; en génie électrique, il peut couper rapidement les circuits principaux AC et DC et peut être fréquemment activé avec un contrôle de courant élevé. DC est le courant qui ne change pas périodiquement de direction et de […]

Waarom kiezen voor een 24 VDC voeding?

24VDC-schakelaar geeft een DC-schakelaar aan met een primaire spoelbedrijfsspanning van 24V; in de elektrotechniek kan het snel AC- en DC-hoofdcircuits afsnijden en kan het vaak worden ingeschakeld met hoge stroomregeling. DC is de stroom die niet periodiek verandert in richting en tijd. Wisselstroom, afgekort als AC, is een stroom die van tijd tot tijd periodiek […]

Co oznacza 24 VDC?

Dobór odpowiedniej mocy zasilacza jest bardzo prosty. Musisz tylko znać moc zakupionej taśmy licznikowej i jej długość. Pomnóż podaną moc przez liczbę metrów taśmy i dodaj rezerwę 10%. W ten sposób uzyskujemy wymaganą moc zasilacza. Załóżmy, że potrzebujemy zasilacza do 5-metrowego kawałka taśmy LED SMD 3528 300, który ma moc 4,8 W na metr. Obliczenie […]

¿Qué significa 24 VCC?

Seleccionar la potencia correcta de una fuente de alimentación es muy simple. Solo necesita saber la potencia nominal de la cinta métrica que compra y su longitud. Multiplique la potencia dada por la cantidad de metros de cinta y agregue una reserva del 10%. De esta manera, obtenemos la potencia requerida de la fuente de […]

Cosa significa 24 VDC?

Scegliere il giusto wattaggio di un alimentatore è molto semplice. Hai solo bisogno di conoscere la potenza nominale del metro a nastro che acquisti e la sua lunghezza. Moltiplicare la potenza data per il numero di metri di nastro e aggiungere una riserva del 10%. In questo modo, otteniamo la potenza richiesta dall’alimentatore. Supponiamo di […]

Что означает 24 В постоянного тока?

Выбрать правильную мощность блока питания очень просто. Вам просто нужно знать номинальную мощность метровой ленты, которую вы покупаете, и ее длину. Умножьте указанную мощность на количество метров ленты и добавьте запас 10%. Таким образом, мы получаем требуемую мощность блока питания. Предположим, что нам нужен блок питания для 5-метрового куска светодиодной ленты SMD 3528 300, который […]

O que significa 24 VDC?

Selecionar a potência certa de uma fonte de alimentação é muito simples. Só precisas de saber a classificação da fita adesiva que compras e o seu comprimento. Multiplique a potência dada pelo número de metros de fita e adicione uma reserva de 10%. Desta forma, obtemos a energia necessária da fonte de alimentação. Vamos supor […]

Que signifie 24 Vcc ?

Choisir la bonne puissance d’une alimentation est très simple. Vous avez juste besoin de connaître la puissance nominale du mètre ruban que vous achetez et sa longueur. Multipliez la puissance donnée par le nombre de mètres de ruban et ajoutez une réserve de 10 %. De cette façon, nous obtenons la puissance requise de l’alimentation. […]

Wat betekent 24 VDC?

Het selecteren van het juiste wattage van een voeding is heel eenvoudig. U hoeft alleen het wattage van de meterband die u koopt en de lengte ervan te kennen. Vermenigvuldig het gegeven wattage met het aantal meter tape en voeg een reserve van 10% toe. Op deze manier krijgen we het benodigde vermogen van de […]

24 VDC ne anlama geliyor?

Bir güç kaynağının doğru watt değerini seçmek çok basittir. Satın aldığınız metre bandının watt değerini ve uzunluğunu bilmeniz yeterlidir. Verilen watt değerini bant metre sayısıyla çarpın ve %10’luk bir yedek ekleyin. Bu sayede güç kaynağının gerekli gücünü elde etmiş oluyoruz. Metre başına 4,8 W gücünde 5 metre uzunluğunda bir SMD 3528 300 LED bant parçası […]

В чем разница между линейным источником питания и импульсным источником питания?

светодиодный блок питания 150-12 лс (3)

Электронные продукты все чаще обновляются быстро, в сочетании с электронной защитой окружающей среды, поэтому электронные продукты уделяют больше внимания энергоэффективности, экологичной защите окружающей среды. Поэтому, с одной стороны, в блоке питания линейного регулятора напряжения корпус выполнен меньше, с меньшим энергопотреблением. С другой стороны, увеличьте развитие технологии импульсного источника питания, чтобы решить проблему энергопотребления от источника, […]

Qual é a diferença entre a alimentação linear e a alimentação de energia?

alimentação led 150-12 ys (3)

Os produtos eletrónicos são cada vez mais atualizados rapidamente, juntamente com a advocacia electrónica verde, pelo que os produtos eletrónicos prestam mais atenção à eficiência energética, à proteção ambiental verde. Por isso, por um lado, a embalagem é menor na alimentação de energia do regulador de tensão linear, com menor consumo de energia. Por outro […]

Doğrusal güç kaynağı ile anahtarlama güç kaynağı arasındaki fark nedir?

led güç kaynağı 150-12 yıl (3)

Elektronik ürünler, elektronik yeşil savunuculuk ile birleştiğinde giderek daha hızlı bir şekilde güncellenmektedir, bu nedenle elektronik ürünler enerji verimliliğine ve yeşil çevre korumasına daha fazla önem vermektedir. Bu nedenle, bir yandan, daha düşük enerji tüketimi ile doğrusal voltaj regülatörü güç kaynağında paket daha küçük yapılır. Öte yandan, yeşil anahtarlama güç kaynağı ürünlerine ulaşmak için kaynaktan […]